Home Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH IT SYSTEM

Cơ sở 1: Số 106 - A1/A2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0975.685.799
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Cơ sở 2: Đường 10, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0984.288.117
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ TỔNG HỢP

Thôn 6, Do nha, Xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0978.459.338
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

VĂN PHÒNG QUỐC TẾ

COATED PIPE & JOINT SYSTEM DND COREA

Tel: (031)671-1733~5.
Address: 57-1, Sonae-ri, Daedeok-mon, Anseong-si, Gyeonggi-do, #456-833, Korea.
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đội ngũ tư vấn

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Hotline

HOTLINE

0975.685.799

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng PKD: Mrs. Phương

0978.459.338

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Mỹ

Nhân viên KD: Ms. Mỹ

0931.588.004

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Dũng

Nhân viên KD: Mr. Dũng

0931.588.012

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Quỳnh

Nhân viên KD: Ms. Quỳnh

0931.588.006

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Ngọc

Nhân viên KD: Ms. Ngọc

0931.588.009

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Thiện

Nhân viên KD: Mr. Thiện

0984.288.117

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên IT Hiếu

Nhân viên IT: Mr. Hiếu

0343.016.350

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Bích

Nhân viên KD: Mrs. Bích

0931.588.224

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Hạnh

Nhân viên KD: Mrs. Hạnh

0931.588.015

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Lương

Nhân viên KD: Ms. Lương

0931.588.005

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Hà

Nhân viên KD: Ms. Hà

0931.588.001

Hotline: 0975.685.799