Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc

- Khớp nối kim loại (Khớp nối HJ) phục vụ để kết nối ống thép thành khung, giá hàng theo ý muốn.

- Dễ dàng tùy chỉnh tháo lắp theo nhu cầu thực tế. Có thể thay đổi thiết kế mà không ảnh hưởng đến ống thép.

- Có rất nhiều loại khớp nối đáp ứng các thiết kế với đủ góc cạnh khác nhau.

- Quý khách hàng có thể tham khảo các khớp nối kim loại bên dưới, một số mẫu xe hàng, giá hàng được thiết kế từ ống thép bọc nhựa và khớp nối kim loại.

 

Tham khảo thêm: Ống thép bọc nhựa Hàn Quốc

 

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc: D-S1, D-S2, D-S3, D-S4, D-S6, D-S1A, D-S6A, D-S7A, D-S7A, S-S8

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc: D-S8A, D-S9, D-S10A, D-S10B, D-S11, D-S12, D-S13A, D-S13B, D-S13C, D-S13D

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc: D-S14, D-S15

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc

 

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc: DJ-S1, DJ-S1A, DJ-S2, DJ-S3, DJ-S4, DJ-S5, DJ-S6, DJ-S6A, DJ-S7, DJ-S8

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc: DJ-S8A, DJ-S9, DJ-S10, DJ-S11, DJ-S12, DJ-S13, DJ-S13C, DJ-S13D, DJ-S14, DJ-S15

Khớp nối kim loại DND Corea Hàn Quốc

Đội ngũ tư vấn

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Hotline

HOTLINE

0975.685.799

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng PKD: Mrs. Phương

0978.459.338

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Mỹ

Nhân viên KD: Ms. Mỹ

0931.588.004

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Dũng

Nhân viên KD: Mr. Dũng

0931.588.012

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Quỳnh

Nhân viên KD: Ms. Quỳnh

0931.588.006

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Ngọc

Nhân viên KD: Ms. Ngọc

0931.588.009

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Thiện

Nhân viên KD: Mr. Thiện

0984.288.117

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên IT Hiếu

Nhân viên IT: Mr. Hiếu

0343.016.350

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Bích

Nhân viên KD: Mrs. Bích

0931.588.224

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Hạnh

Nhân viên KD: Mrs. Hạnh

0931.588.015

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Lương

Nhân viên KD: Ms. Lương

0931.588.005

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Nhân viên kinh doanh Hà

Nhân viên KD: Ms. Hà

0931.588.001

Hotline: 0975.685.799