Đầu đỡ thanh truyền DND Corea Hàn Quốc

- Sản phẩm đầu đỡ thanh truyền phục vụ lắp ráp kết hợp với thanh truyền con lăn.

- Đầu đỡ một phần nằm trên ống và 1 phần để đỡ thanh truyền con lăn

- Không cần thêm bất kỳ công cụ nào, nó dễ dàng thao tác và tái sử dụng nhiều lần để tiết kiệm chi phí.

 

- Thanh truyền con lăn, đầu đỡ thanh truyền kết hợp cùng Ống thép bọc nhựa và khớp nối kim loại: sự lựa chọn hoàn hảo cho các sản phẩm giá kệ, dây chuyền sản xuất

 

Tham khảo thêm: Ống thép bọc nhựa Hàn Quốc

Tham khảo thêm: Thanh truyền con lăn

Tham khảo thêm: Khớp nối kim loại (Khớp nối HJ)

 

Đầu đỡ thanh truyền con lăn DND Corea Hàn Quốc

 

Đầu đỡ thanh truyền: PWC 40 Series: PWC-40A, PWC-40A1, PWC-40A33, PWC-40B, PWC-40B2, PWC-40B233, PWC-40C, PWC-40C1, PWC-40C2, PWC-40D

Đầu đỡ thanh truyền con lăn DND Corea Hàn Quốc

 

Đầu đỡ thanh truyền: PWC 40 Series: PWC-P50A, PWC-P50B, PWC-40SL1, PWC-40SL2.

Đầu đỡ thanh truyền: PWC 60 Series: PWC-60A, PWC-60B, PWC-60C

Đầu đỡ thanh truyền con lăn DND Corea Hàn Quốc

 

Đầu đỡ thanh truyền: PWC 80 Series: PWC-80A, PWC-80B, PWC-80C, PWC-80D, PWC-80D1, PWC-80A1, PWC-80B1, PWC-80C1

Đầu đỡ thanh truyền con lăn DND Corea Hàn Quốc

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Hotline

HOTLINE

0975.685.799

Bánh xe đẩy hàng Hàn Quốc - Samsong Caster Việt Nam - Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng PKD: Mrs. Phương

0978.459.338

Quản lý KD: Mr. Thiện

0984.288.177

Nhân viên KD: Ms. Hà

0931.588.001

Nhân viên KD: Ms. Bích

0931.588.224

Nhân viên KD: Ms. Ngọc

0931.588.009

Nhân viên KD: Ms. Lương

0931.588.005

Nhân viên KD: Ms. Quỳnh

0931.588.003

Nhân viên KD: Ms. Hoa

0931.588.006

Nhân viên KD: Ms. Giang

0931.588.012

Nhân viên KD: Mr. Việt

0931.588.002

Nhân viên KD: Mr. Đức

0931.588.004

Nhân viên KD: Ms. Luyến

0931.588.063

Nhân viên KD: Ms. Dung

0931.588.307

Nhân viên KD: Ms. Yến

0931.588.308

Nhân viên KD: Ms. Thơm

0931.588.016

Nhân viên KD: Ms. Bích Hạnh

0931.588.015

Nhân viên KD: Ms. Hải Hà

0931.588.220

Hotline: 0975.685.799